پاسخ داده شده: عدم ارث بری از کلاس های از Container ها در c++ | بلاگ