فروم بچه های تولز

سلامفرض کنید جدول زیر را داریم CREATE TABLE [dbo].[test1]( [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [Name] [nvarchar](50) NULL, [Date] [Date] NULL, [Type] [nvarchar](50) NULL, [Time] [Time](7) NULL, CONSTRAINT [PK_test1] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [ID] ASC )WITH (PAD_INDEX =

اجرا کوئری با شرط خاص

سلام
فرض کنید جدول زیر را داریم
CREATE TABLE [dbo].[test1](
    [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NULL,
    [Date] [Date] NULL,
    [Type] [nvarchar](50) NULL,
    [Time] [Time](7) NULL,
 CONSTRAINT [PK_test1] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
    [ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'ali','2017-07-23','a','10:20')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'ali','2017-07-23','b','10:45')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'ali','2017-07-23','c','17:20')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'ali','2017-07-23','d','17:35')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'reza','2017-07-23','d','10:20')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'reza','2017-07-23','a','10:45')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'reza','2017-07-23','b','17:20')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'reza','2017-07-23','c','17:35')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'reza','2017-07-23','d','10:20')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'reza','2017-07-23','b','10:45')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'hasan','2017-07-23','c','17:20')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'hasan','2017-07-23','d','17:35')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'hasan','2017-07-23','a','10:20')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'hasan','2017-07-23','b','10:45')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'hasan','2017-07-23','c','17:20')
INSERT INTO [dbo].[test1] VALUES ( 'hasan','2017-07-23','d','17:35')
حال دستوری می خواهم بنویسم که براساس نام وتاریخ باشد و شرط دیگر ان اینگونه باشد
که تفاضل زمان a,b بیشتر از 20 دقیقه باشد(و یا تفاضل زمان c,d بیشتر از 20 دقیقه باشد)
چگونه باید این دستور را بنویسم
باتشکر
+ نوشته شده در  شنبه 25 شهريور 1396ساعت 19:30  توسط محمد رضا جوادیان 
برچسب‌ها : اجرا,کوئری,

 
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123