فروم بچه های تولز

سلام دوست عزیز با استفاده از قالب دستوری زیر میتونید با استفاده از ابزار Robocopy این کار رو انجام بدید : robocopy source destination /E /ZB /DCOPY:T /COPYALL /R:1 /W:1 /V /TEE /LOG:Robocopy.log در زیر هم تمامی سوئیچ های Robocopy رو همراه با توضیحاتش مشاهده می کنید : source :: Source Directory (drive

نرم افزار کپی فایل با permission

سلام دوست عزیز
با استفاده از قالب دستوری زیر میتونید با استفاده از ابزار Robocopy این کار رو انجام بدید :
robocopy source destination /E /ZB /DCOPY:T /COPYALL /R:1 /W:1 /V /TEE /LOG:Robocopy.log
در زیر هم تمامی سوئیچ های Robocopy رو همراه با توضیحاتش مشاهده می کنید :
source :: Source Directory (drive:path or \serversharepath).
destination :: Destination Dir  (drive:path or \serversharepath).
/E :: copy subdirectories, including Empty ones.
/ZB :: use restartable mode; if access denied use Backup mode.
/DCOPY:T :: COPY Directory Timestamps.
/COPYALL :: COPY ALL file info (equivalent to /COPY:DATSOU).  Copies the Data, Attributes, Timestamps, Ownser, Permissions and Auditing info
/R:n :: number of Retries on failed copies: default is 1 million but I set this to only retry once.
/W:n :: Wait time between retries: default is 30 seconds but I set this to 1 second.
/V :: produce Verbose output, showing skipped files.
/TEE :: output to console window, as well as the log file.
/LOG:file :: output status to LOG file (overwrite existing log).

این پست توسط هیچ کس به عنوان جواب انتخاب شده است


AMIRHOSSEIN KARIMPOUR

TOSINSO نهالی از دل ITPRO

+ نوشته شده در  يکشنبه 26 فروردين 1397ساعت 21:55  توسط محمد رضا جوادیان